(kontumtv.vn) – Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Thanh Long chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum
Hội nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum

Trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum, các cấp, ngành trong tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đã chủ động triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị ngay từ cơ sở; chú trọng đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vi phạm, tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác cải cách tư pháp được triển khai khá đồng bộ, đúng lộ trình; việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đúng quy định của pháp luật.

Công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2015 đã được các cấp, ngành chú trọng; việc triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã trở thành việc làm thường xuyên đối với nhiều cơ quan, đơn vị và từng bước phát huy tác dụng; công tác đấu tranh chống các hành vi tham nhũng đã có những kết quả đáng khích lệ; dư luận xã hội tiếp tục có những tín hiệu tích cực về nhận thức đối với công tác phòng, chống tham nhũng; niềm tin của công dân đối với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương ngày càng được nâng cao.

Năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum cùng các cấp ủy Đảng, các cơ quan khối nội chính quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục giữ vững và phát triển tốt mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh của Lào và Campuchia giáp biên với tỉnh Kon Tum trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *