(kontumtv.vn) – Chiều 5/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn chủ trì Hội nghị.

BAN TUYEN GIAO TINH UY TRIEN KHAI NHIEM VU 6 THANG CUOI NAM 2019

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn đánh giá, tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền địa phương.

6 tháng qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ  đạo học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tuyên truyền điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, nhất là trên không gian mạng…

Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy làm tốt công tác nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh.

Các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời phản ánh hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc quản lý, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, ngành bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; chú trọng khắc phục hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tham mưu ban hành các chương trình hành động kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời tập trung tham mưu giúp Ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tiếp tục tham mưu tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đợt sinh hoạt 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các cấp; phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình thi đua yêu nước. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng ở các ngành, địa phương, đơn vị.

Tấn Thành – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *