(kontumtv.vn) – Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019.

BIEN PHONG BIEU DUONG DIEN HINH

Thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh đã phát động thực hiện Chỉ thị 05 và Cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng; định kỳ đánh giá tình hình chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. BĐBP tỉnh xác định trách nhiệm, tinh thần tích cực, tự giác của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, cán bộ, chiến sỹ trong học tập, rèn luyện, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh luôn khắc phục mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, sáng tạo, kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Các tập thể, cá nhân được lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác đã xác định tốt vai trò, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Một số tập thể, cá nhân đã phát huy tốt những thành tích đạt được, thực sự tiêu biểu, mẫu mực về mọi mặt, trên các lĩnh vực công tác, là ngọn cờ đầu  thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng.

Tại Hội nghị, đã có nhiều báo cáo tham luận của tập thể, cá nhân; giới thiệu cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các mặt công tác và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc hưởng ứng cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *