(kontumtv.vn) – Sau 1,5 ngày làm việc, Đại hội đại biểu lần thứ III Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2018- 2023 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra.

BE MAC DAI HOI CONG DOAN VIEN CHUC...

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”, Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013- 2018; thảo luận thống nhất các nhiệm vụ, mục tiêu và chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2018- 2023. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu tập hợp, thu hút, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Đại hội thống nhất thông qua 8 chương trình nhiệm vụ lớn, với 12 chỉ tiêu cụ thể. Phấn đấu tất cả cán bộ công chức, viên chức, lao động tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, 100% công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động đăng ký, hưởng ứng các phong trào thi đua, danh hiệu thi đua do các cấp phát động. Trong đó, có 90% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 90% trở lên tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, không có cơ sở công đoàn yếu kém; 85% trở lên cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% công đoàn cơ sở tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Đại hội đã bầu 15 ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức khóa III, nhiệm kỳ 2018- 2023; bầu 16 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh và Công Đoàn Viên chức Việt Nam. Ông Bùi Văn Phương, nguyên Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mái ấm cho đoàn viên công đoàn và 20 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học Công đoàn Viên chức tỉnh.

                              Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *