(kontumtv.vn) – Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV, phiên họp thứ hai dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2015 của Tỉnh ủy, dự thảo Báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XIV, dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XV, dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV. Tại Hội nghị, có 35 lượt ý kiến thảo luận tại tổ, đa số thống nhất nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Hội nghị.

Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các Tỉnh ủy viên, các cơ quan liên quan đã thực hiện tốt Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XIV. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những vấn đề cần phải bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Đảng và tình hình thực tế. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XV, trong đó tiếp tục xác định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn, sự lãnh đạo của tập thể, cá nhân và nguyên tắc, chế độ, mối quan hệ công tác; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham gia xác đáng tại Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XV theo quy trình, quy định.

Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2015 của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Năm 2015, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các giải pháp, nhiệm vụ đề ra trong năm 2015 và đã đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 8,3%, thu hút đầu tư có nhiều tiến bộ; an sinh, phúc lợi đạt được nhiều kết quả; cải cách hành chính có sự chuyển biến tích cực; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên; hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… Tuy nhiên, việc thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn và kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với kế hoạch; công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị và quy hoạch còn có mặt hạn chế; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số đơn vị, địa phương hiệu quả còn thấp…

Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao, có điều chỉnh, bổ sung những điểm không còn phù hợp, làm rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu ý kiến tham gia xác đáng tại Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện và ban hành theo quy trình, quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã đánh giá cao những ý kiến thảo luận của các đồng chí Tỉnh ủy viên tham gia vào dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XV, dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra  Tỉnh ủy khóa XV. Đồng thời đề nghị các Ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc, các Huyện ủy, Thành ủy phải thực hiện nghiêm túc các quy chế khi được ban hành.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, đây là phiên họp cuối năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị bước sang năm 2016, mong rằng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt các nội dung Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tập trung nỗ lực hoàn thành các nội dung công tác ngay trong tháng đầu, quý đầu của năm 2016.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *