(kontumtv.vn) – Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã bế mạc vào chiều ngày 6 tháng 12. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã truyền đạt chuyên đề về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấm nhuần nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết, kết luận hội nghị sớm đi vào thực tiễn đời sống./.

Thanh Tùng – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *