(kontumtv.vn) – Sau 1 ngày rưỡi làm việc, sáng 29/12, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã nội năm 2021 đã bế mạc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp đối với việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã nội năm 2021.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh, đánh giá cao những ý kiến thảo luận, góp ý của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện Dự thảo các Nghị quyết trình Thủ tướng ký ban hành ngay từ ngày đầu năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ngành, địa phương cần chú trọng thực hiện để triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 như không ngừng đổi mới tư duy, xây dựng hệ thống chính sách pháp luật, tháo gỡ khó khăn, nhất là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động; khơi thông, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng đất nước để thúc đẩy sự phát triển; có cơ chế chính sách, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất, hiệu quả hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành; khơi dậy mạnh mẽ văn hóa, tinh thần Việt Nam, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ doanh nhân.

Thủ tướng lưu ý, phát triển kinh tế nhanh và bền vững phải gắn với phát triển văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, không đánh đổi tăng trưởng kinh tế với môi trường; phấn đấu năm 2021 làm tốt hơn nữa các chỉ tiêu đã đề ra. Nhân đây, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân, nhất là đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *