(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức diễn tập Chỉ huy cơ quan 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2016, mang bí danh LT – 16.

Diễn tập
Diễn tập LT – 16 Bộ CHQS tỉnh Kon Tum

Diễn tập lần này, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong đó tập trung vào: Chuyển LLVT tỉnh từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu Thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu Cao, và từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu Cao lên Toàn bộ, thực hành di chuyển sở chỉ huy ra khu sơ tán. Trong diễn tập sau khi Bộ CHQS tỉnh nhận được Mệnh lệnh, Chi thị của Quân khu 5; Bộ CHQS tỉnh đã họp quán triệt nhiệm vụ, triển khai công tác cho cơ quan, Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT tỉnh lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu Cao cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền; triển khai kế hoạch động viên, huy động tiếp nhận quân nhân dự bị; mở rộng lực lượng dan quân tự vệ; mở niêm phong vũ khí, khí tài trang bị kỹ thuật.

Sau khi được lệnh chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu Cao lên toàn bộ, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành cơ động lực lượng di chuyển sở chỉ huy ra khu sơ tán và tiến hành họp Đảng ủy Quân sự tỉnh; phổ biến kế hoạch chiến đấu bảo vệ sở chỉ huy và bàn biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ tiếp theo. Qua diễn tập, giúp cho cán bộ, chỉ huy, cơ quan Bộ CHQS tỉnh năm chắc thứ tự nội dung công việc trong các giai đoạn chuyên trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhằm chuẩn bị cho các cuộc diễn tập sẽ diễn ra trong năm 2016 của các huyện, thành phố đã được Ban Chỉ đạo diễn tập cấp tỉnh xác định.

                                                                           CTV Ngọc lưu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *