(kontumtv.vn) – Ngày 2/3, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. Qua luyện tập, nhằm nâng cao trình độ năng lực thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của người chỉ huy, phục vụ tốt cho công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

bo chqs tinh luyen tap

Trong quá trình luyện tập, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở, vật chất, trang bị chu đáo, chặt chẽ, cụ thể. Khung tập tham gia luyện tập đúng, đủ thành phần, chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm bí mật và tuyệt đối an toàn trong luyện tập các phương án trên bản đồ và tổ chức hành quân ra khu tập trung bí mật, cán bộ chỉ huy nắm vững nội dung, ý định.

Kết thúc đợt luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức rút kinh nghiệm làm cơ sở khắc phục khâu yếu, mặt yếu nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng cho chỉ huy và cơ quan các cấp trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và kịp thời điều chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu phù hợp, sát với thực tế địa bàn và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *