(kontumtv.vn) – Chiều 8/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc; lãnh đạo Sở KH&ĐT và các sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị đã tập trung đánh giá về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Bộ KH&ĐT trong 5 năm 2016-2020; về công tác xây dựng thể chế, pháp luật và một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc thi hành Luật Đầu tư 2020, Luật Doanh nghiệp 2020.

Trong năm 2021, Bộ KH&ĐT tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01, ngày 01/01/2021 của Chính phủ “về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021”. Cùng với đó, Bộ tập trung thực hiện các khâu đột phá chiến lược, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, quan trọng phục vụ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tham mưu đắc lực cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, kịch bản điều hành kinh tế – xã hội, thực hiện hoàn thành “mục tiêu kép” vừa ưu tiên phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *