(kontumtv.vn) – Ngày 22/11, tại huyện Kon Plông, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Năm 2022, triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo đã tạo điều kiện, cơ hội cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tỉnh Kon Tum hiện còn hơn 16.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 11% tổng số hộ, ước giảm hơn 4%, đạt 107% so với kế hoạch.

Năm 2022, tổng kinh phí thực hiện Chương trình được Trung ương giao gần 260 tỷ đồng, phân bổ thực hiện 6 dự án gồm hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội các huyện nghèo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá. Ngoài ra, nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư cho Chương trình trong năm 2022 hơn 30 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội biểu dương những kết quả giảm nghèo của tỉnh đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời đề nghị tỉnh Kon Tum và các địa phương được hưởng thụ dự án cần tổ chức rà lại các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn, tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn để đạt mục tiêu đề ra. Cùng với đó triển khai các chương trình, dự án tránh chồng chéo, gắn với xây dựng nông thôn mới; khi triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền theo chức năng từng ngành, lĩnh vực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm; vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; huy động doanh nghiệp, hợp tác xã cùng vào cuộc để áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, sản xuất theo chuỗi để tăng giá trị sản xuất và hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm; tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn bằng hình thức quay vòng vốn; quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ ngắn hạn, tới sơ cấp, trung cấp, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo đạt và vượt mục tiêu đề ra./.

CTV Mỹ Hòa – Phạm Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *