(kontumtv.vn) – Sáng ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 06 tháng đầu năm, toàn ngành Tư pháp đã bám sát chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, từng địa phương và đạt được những kết quả nhất định.

Hầu hết các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp đều hoàn thành, trong đó có một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như xây dựng pháp luật và thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật mới; tỷ lệ hòa giải thành trong các vụ việc ở cơ sở đạt được ở mức cao…

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp trong 06 tháng cuối năm 2022, Bộ Tư pháp đề ra 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực công tác.

Ngọc Chí – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *