(kontumtv.vn) – Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, mới đây tại kỳ họp lần thứ 2, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 64 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.   

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Kon Plông
Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Kon Plông

Theo đó, ngoài việc áp dụng tối đa chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Trung ương như chính sách ưu đãi về đất đai, ưu đãi về thuế, chính sách tín dụng, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học và công nghệ, tỉnh Kon Tum có các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh như khuyến khích xây dựng nhà ở cho lao động; hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích và ưu tiên bố trí quỹ đất cho các doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xây dựng khu dân cư tập trung để bố trí nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng lao động hợp pháp và được hưởng các ưu đãi cao nhất về đất đai, thuế theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư có hoạt động đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ đầu tư hệ thống nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt để hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mức hỗ trợ cụ thể là đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngoài các khu nông nghiệp công nghệ cao sẽ được hỗ trợ kinh phí đầu tư nhà kính, nhà lưới, với mức hỗ trợ 50.000 đồng/m2, diện tích hỗ trợ tối đa không quá 300 m2/nhà đầu tư. Đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong khu nông nghiệp công nghệ cao được miễn tiền thuê nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt trong thời hạn 03 năm và giảm 50% tiền thuê cho 02 năm tiếp theo. Riêng các nhà đầu tư có hoạt động đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Trại Thực nghiệm giống cây trồng Đăk La, huyện Đăk Hà được miễn tiền thuê cơ sở vật chất trong thời hạn 03 năm và giảm 50% tiền thuê cho 02 năm tiếp theo.

        Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *