(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên vẫn còn nhiều việc cần phải làm để nâng cao sự hài lòng của người dân và nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh.

Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã của tỉnh đã thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Phần lớn các cơ quan hành chính các cấp được đầu tư trang thiết bị về công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống mạng nội bộ và các phần mềm quản lý chuyên dụng trong hoạt động. Đội ngũ cán bộ và bộ máy đã từng bước được kiện toàn. Bên cạnh đó, việc rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, công khai các thủ tục hành chính gắn với giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai hiệu quả trong toàn tỉnh. Kết quả này từng bước đem lại sự hài lòng cho người dân khi đến giao dịch hành chính. Ông Nguyễn Thái Sơn, người dân thành phố Kon Tum nói: “Tôi đến một cửa thành phố làm giấy tờ sang nhượng đất, tôi hài lòng với phòng một cửa này, không có khó khăn gì, việc tiếp đón trả hồ sơ thuận lợi và lịch sự”.

Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi cho người dân
Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi cho người dân

Mong muốn thủ tục hành chính tiếp tục đơn giản, đồng thời có thêm nhiều cải tiến để giúp người dân thuận lợi hơn, đó là nguyện vọng của người dân gửi đến cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông Hoàng Xuân Hải, người dân thành phố Kon Tum đề nghị: “Mong muốn trong tương lai thành phố Kon Tum có thêm khu gọi là trung tâm hành chính công thì điều đó sẽ tốt hơn cho mọi người. Thứ nhất khu vực này giúp người dân thuận lợi hơn về giao dịch hành chính. Thứ hai có giao dịch qua mạng, những người ở xa muốn làm hồ sơ thì họ có thể kết nối qua mạng thuận lợi hơn”.

Kết quả đạt được từ công tác cải cách hành chính đã góp phần giúp tỉnh Kon Tum nâng cao được uy tín, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư và góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế đặt ra thì công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, chỉ số quản trị và hành chính công PAPI tỉnh Kon Tum năm 2017 xếp thứ 50/63 tỉnh, thành; chỉ số cải cách hành chính PAR Index xếp thứ 58/63 tỉnh, thành; chỉ số năng lực cạnh tranh PCI xếp thứ 61/63 tỉnh, thành. Đáng lưu ý là chỉ số đánh giá  sự hài lòng của người dân SIPAS chỉ đạt 67,7 điểm, thấp nhất cả nước. Kết quả này đặt ra nhiều câu hỏi đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Kon Tum ở góc độ quản lý. Ông Lê Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum cho biết: “Căn cứ kết quả đánh giá năm 2017, Sở Nội vụ đã rà soát, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế qua kết quả khảo sát để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp khắc phục. Trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như đánh giá thực trạng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh để tham mưu UBND tỉnh vấn đề thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Thực hiện nghiêm túc quy định chỉ yêu cầu bổ sung hồ sơ không quá một lần và quy định xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra sai sót”.

Từ kết quả đạt thấp của tỉnh Kon Tum qua các chỉ số PCI, PaPi, PAR Index và SIPAS cho thấy, bên cạnh những hạn chế do khách quan như tỉnh Kon Tum gặp khó khăn về ngân sách dẫn đến thiếu sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng phục vụ công tác cải cách hành chính, vẫn còn một số hạn chế do chủ quan đó là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ còn chưa tốt; công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính, về các dịch vụ trực tuyến chưa được chú trọng, dẫn đến có sự đánh giá thiếu khách quan, thiếu công tâm của một bộ phận người dân. Ông Lê Viết Nam nói: “Trong thời gian đến, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC, trong đó có kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC của UBND tỉnh năm 2019. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại CCHC năm 2018 đảm bảo thực chất, khách quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước như triển khai kiến trúc chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo năng lực của bộ máy”.

Cùng với kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy hành chính, hoạt động tuyên truyền, đối thoại, lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân về CCHC theo hướng đa chiều được tỉnh Kon Tum chú trọng. Với sự nỗ lực này, tỉnh Kon Tum mong muốn các chỉ số PCI, Pa Pi, PAR Index và SIPAS của tỉnh sẽ được cải thiện trong thời gian đến.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *