(kontumtv.vn) – Trong 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy Kon Tum “Về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết và các chỉ tiêu của Nghị quyết đều được nâng lên hoặc duy trì ở mức cao.

Lớp mẫu giáo ở vùng sâu
Lớp mẫu giáo ở vùng sâu

Đối với giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ DTTS 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt hơn 90%; tỷ lệ trẻ DTTS 5 tuổi đi học mẫu giáo duy trì ở mức 99,6%; tỷ lệ trẻ DTTS 5 đến 6 tuổi được chuẩn bị điều kiện vào lớp 1 duy trì 99,8%. Đối với giáo dục phổ thông, tỷ lệ trẻ DTTS trong độ tuổi tiểu học vào học tiểu học được duy trì ở mức 99,9%; tỷ lệ học sinh DTTS hoàn thành chương trình tiểu học vào THCS duy trì ở mức 98,9%; tỷ lệ học sinh DTTS cấp THPT có học lực trung bình trở lên tăng từ 89,6% lên hơn 90%; tỷ lệ học sinh DTTS tốt nghiệp THPT vào đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, học nghề cũng tăng lên đáng kể… Cơ bản chất lượng học tập của học sinh DTTS đạt mục tiêu Nghị quyết 05 đề ra đến năm 2020.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS; huy động các nguồn lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường học vùng đồng bào DTTS, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đáp ứng nhu cầu nuôi dạy, chăm sóc học sinh; tiếp tục bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *