(kontumtv.vn) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, trong 4 tháng còn lại của năm 2014, tinh thần chung là phải kiên định mục tiêu tổng quát và nỗ lực để đạt kết quả cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra cho năm 2014, tạo tiền đề, nền tảng cho phát triển và tăng trưởng cao hơn trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8/2014. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong hai ngày 27 và 28/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2014.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã dành phần lớn thời gian tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014; dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đến hết quý III và của cả năm 2014; đặc biệt, các thành viên Chính phủ đã đi sâu dự báo, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, bày tỏ cơ bản đồng tình với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015.

Nỗ lực để đạt tăng trưởng GDP 5,8% năm 2014

Đề cập tới việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2014 phát ra tín hiệu đáng mừng, hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế đều có sự tăng trưởng; nền tảng kinh tế vĩ mô ngày một ổn định vững chắc; tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; lĩnh vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng khá cao; giá cả, thị trường ổn định; xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng và có xuất siêu; tiến trình tái cơ cấu kinh tế bước đầu đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo… Những kết quả đạt được là nền tảng cho việc thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu được đề ra cho năm 2014.

Tuy nhiên, ý kiến của một số thành viên Chính phủ cũng cho rằng, để đạt được các chỉ tiêu chủ yếu đã được đề ra, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng GDP là 5,8%,  cần phải có sự nỗ lực quyết liệt hơn nữa của các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, rà soát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng trong các khu vực; thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế; trong thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội.

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của nền kinh tế mà các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm khắc phục, trong đó nổi lên các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh; tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng giả còn diễn biến phức tạp; một số chủ trương, cơ chế, chính sách chậm đi vào cuộc sống… Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần tăng cường hơn nữa việc quản lý, thu chi ngân sách, chống thất thoát, lãng phí; tập trung mạnh vào thực hiện các giải pháp phòng chống gian lận thương mại, chuyển giá; quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu doanh nghiệp, nhất là thoái vốn đầu tư ở những ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ; tăng chi cho củng cố quốc phòng, an ninh…

Liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, các thành viên Chính phủ nêu quan điểm về mục tiêu tổng quát là phải tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững; thực hiện tốt hơn các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nếu chúng ta tiếp tục nỗ lực, không chủ quan trong thực hiện các giải pháp đã đề ra thì khả năng đạt được các chỉ tiêu đề ra cho năm 2014 là khả thi, trong đó có mục tiêu tăng trưởng GDP 5,8%. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cần một loạt giải pháp cho tăng trưởng năm 2015

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2014, đặc biệt là tăng trưởng GDP dự kiến đạt 5,8%, việc đề xuất chỉ tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6-6,2% cho năm 2015 là hợp lý. Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh để đạt được con số tăng trưởng này, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra cần hết sức quan tâm đến tăng tổng cầu của nền kinh tế; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở cả trong và ngoài nước; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đề xuất, trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2015, cần đặc biệt quan tâm đến các định hướng, giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế với trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước, ngân hàng, nông nghiệp; các giải pháp thúc đẩy đầu tư, sản xuất các sản phẩm công nghiệp có lợi thế so sánh; phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng mạnh khoa học-kỹ thuật, tạo giá trị gia tăng cao, phát triển theo hướng bền vững; thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; các giải pháp thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài…

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý, cùng với sự nỗ lực cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, những tháng cuối năm 2014, các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong xử lý nợ xấu, tăng dư nợ tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị tiếp tục rà soát, tính toán về chỉ tiêu giảm nghèo. Trên cơ sở những kết quả khá tốt đạt được trong công tác giảm nghèo trong năm 2014, nên đề ra chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5-2% để phấn đấu, thay vì đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với tỷ lệ này là 1,5-1,7%.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, tiếp tục tính toán, đề xuất dự kiến các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu của năm 2015, nhất là chỉ tiêu tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, sát thực tế và diễn biến tình hình.

Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề xuất các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là ở cấp cơ sở; hạn chế tình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp lên Trung ương.

Quang cảnh phiên họp Chính phủ tháng 8/2014. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá kết quả kinh tế-xã hội đạt được trong 8 tháng đầu năm là khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; nền tảng kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định vững chắc hơn; tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp…

“Nếu chúng ta tiếp tục nỗ lực, không chủ quan trong thực hiện các giải pháp đã đề ra thì khả năng đạt được các chỉ tiêu đề ra cho năm 2014 là khả thi; tăng trưởng GDP 5,8% là đạt được”, Thủ tướng phát biểu.

Thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2014 để tạo đà mạnh cho năm 2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo trong 4 tháng còn lại của năm 2014, tinh thần chung là phải kiên định mục tiêu tổng quát, phải nỗ lực cao nhất để đạt kết quả cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra cho năm 2014, tạo tiền đề, nền tảng cho phát triển và tăng trưởng cao hơn trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Đề cập tới các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng trong cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP cả năm là 5,8%. Thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng tổng cầu của nền kinh tế, trong đó chú ý vào việc tăng dư nợ tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, giải quyết nợ xấu; thúc đẩy giải ngân đầu tư.

Quyết liệt thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trong đó tập trung mạnh vào tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng thương mại và tái cơ cấu nông nghiệp. Trong tái cơ cấu đầu tư công, cần tiếp tục thúc đẩy để đầu tư công thực sự hiệu quả, khắc phục dàn trải, chống thất thoát, lãng phí; về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, phải triển khai quyết liệt, khẩn trương song phải chặt chẽ, không chỉ đẩy mạnh cổ phần hóa mà phải quan tâm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; trong tái cơ cấu ngân hàng thương mại, phải triển khai với tinh thần dứt khoát, dứt điểm trong tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém gắn với giải quyết nợ xấu.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp để tạo cơ chế, chính sách thông thoáng, thuận lợi theo cơ chế kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, trong đó đặc biệt quan tâm tới cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động chỉ đạo thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của từng ngành, lĩnh vực; tập trung nghiên cứu, rà soát, khẩn trương sửa đổi, loại bỏ các văn bản, quy định bất hợp lý, gây vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời lưu ý tiến hành tổng kết, đánh giá, loại bỏ các quy hoạch không phù hợp, không khả thi.

Về lĩnh vực xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội; giảm quá tải bệnh viện; triển khai có hiệu quả các chương trình tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ đồng bào trồng và giữ rừng, tạo thu nhập ổn định từ rừng cho đồng bào; đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển giáo dục-đào tạo, văn hóa, xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái…

Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế… góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Thủ tướng cho rằng mục tiêu tổng quát là phải tiếp tục bảo đảm ổn định vĩ mô; tăng trưởng phải cao hơn; gắn tái cơ cấu kinh tế với chuyển đổi mô hình tăng tưởng, thực hiện các khâu đột phá chiến lược; bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đối với các chỉ tiêu cụ thể, Thủ tướng đề nghị tính toán kỹ, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt mức khoảng 6,2%; lạm phát tương đương năm 2014 (khoảng 5%); bội chi khoảng 5%; chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,7-2%…

Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *