(kontumtv.vn) – sáng 28/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước  năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, thành viên UBND tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Trong năm 2017, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề; kinh tế vĩ mô chịu nhiều áp lực về lạm phát, tỷ giá, nợ công cao, nợ xấu ngân hàng tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống, nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tất cả 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Quốc hội đề ra đã đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua. Trong năm 2018, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ quyết tâm phấn đấu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các cấp ngành. Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, Chính phủ đã đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%. Thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường, phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu từ 8% đến 10% so với năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2017, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2018 và trong giai đoạn 2016-2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Một là tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo đúng tinh thần Nghị Quyết TW5 khóa 12. Hai là triển khai thực hiện quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ba là đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Bốn là quan tâm hơn nữa đến phát triển có hiệu quả văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Năm là kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Sáu là tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh và đạt hiệu lực, hiệu quả”.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 28 – 29/12, tập trung thảo luận, bàn các giải pháp để đảm bảo triển khai thực hiện thắng lợi Kế hoạch Nhà nước năm 2018.

Quang Mẫn – Thanh Hà 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *