(kontumtv.vn) – Ngày 08/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum có Thư kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ Vắc xin COVID-19 và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đạt được những kết quả rất quan trọng, vừa cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, vừa thực hiện được các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, được Nhân dân trong tỉnh và cộng đồng đánh giá cao.

Thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kêu gọi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh… phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho Quỹ Vắc xin COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ tiếp nhận và tri ân các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh…. đã ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum (số 234 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hoặc chuyển vào tài khoản: Ban Cứu trợ tỉnh Kon Tum, số tài khoản: 3761.0.3020307.91049, mã chương trình mục tiêu: 91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum.

Đầu mối liên hệ: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, số điện thoại: 02603. 861.379 – 02603. 862.447; Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum, số điện thoại: 02603.865.822 – 02603.861.157.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *