(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất và đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất là một trong những giải pháp trọng tâm đã và đang được tỉnh Kon Tum chú trọng triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG Giảm nghèo.

Hỗ trợ trồng cây công nghiệp ở các xã nghèo
Hỗ trợ trồng cây công nghiệp ở các xã nghèo

Tỉnh Kon Tum chú trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn. Đồng thời chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, mô hình liên kết phát triển sản xuất; phát triển ngành nghề bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, cộng động với doanh nghiệp; nhân rộng mô hình giảm nghèo gắn với an ninh – quốc phòng. Trong đó, ưu tiên nhân rộng các mô hình giảm nghèo liên quan đến sinh kế phù hợp với từng vùng, nhóm dân cư.

Ngoài ra, tỉnh tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm  thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở nông thôn để tăng thu nhập cho người dân; mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thanh Tùng – Công Luận

 

                                                                        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *