(kontumtv.vn) – Nếu được thông qua, Luật MTTQ sẽ khẳng định vị trí vai trò trong hệ thống chính trị.

“Chúng tôi đã dành nhiều công sức để xây dựng Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc. Nếu được Quốc hội thông qua hy vọng Luật sẽ có sức sống, giá trị trong việc khẳng định vị trí vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”, Đại biểu Nguyễn Văn Pha (đoàn Nam Định) nhấn mạnh như vậy khi trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Pha – Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

** Trong Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trình Quốc hội lần này có 2 vấn đề quan trọng nhất là tính đại diện của MTTQ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và chức năng phản biện. Theo ông cần có qui định như thế nào trong luật để MTTQ làm tốt vai trò phản biện?

Ông Nguyễn Văn Pha: Đúng như vậy, phản biện phải có qui định nhưng hiện tại mới có Luật ban hành VBQPPL có qui định về góp ý của MTTQ Việt Nam đối với các dự án luật thôi, chưa có qui định cụ thể, nên với những góp ý, kiến nghị của MTTQ cũng không có quy định phải báo cáo, trao đổi lại.

Trước đây chưa có hoạt động phản biện, việc góp ý kiến đó chỉ là giai đoạn tiền phản biện. Yêu cầu tới đây xây dựng Luật MTTQ làm sao để việc tiến hành phản biện có qui trình, trình tự rõ ràng, có sự trao đổi qua lại giữa cơ quan phản biện và bị phản biện, kết quả cuối cùng phải được hai bên trao đổi để đi đến sự thống nhất.

** Ông có bình luận gì về cơ chế phản biện của MTTQ VN?

Ông Nguyễn Văn Pha: Chưa có hoạt động phản biện nên MTTQ không thể tiến hành như mong muốn được.

 ** Theo ông cần cụ thể hóa các qui định của Luật MTTQ như thế nào để tránh việc luật xa rời cuộc sống?

Ông Nguyễn Văn Pha: Trong phiên họp của UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các qui định đưa ra phải khả thi, tránh trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan khác. Luật MTTQ khác luật của các cơ quan Nhà nước khác vì Luật MTTQ qui định về 1 tổ chức liên minh chính trị, không phải Nhà nước nên cũng khó có qui định rạch ròi, minh bạch như các cơ quan khác. Tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng hết sức để có dự thảo tốt nhất trình Quốc hội xem xét và cho ý kiến.

** Theo ông, những người công tác trong lĩnh vực này cần có ý thức ra sao để thực thi luật vì thực tế thời gian qua có hiện tượng lơ là, không thực hiện đúng chức năng của MTTQ?

Ông Nguyễn Văn Pha: Phải khẳng định thời gian qua MTTQ đã làm được nhiều việc tốt, có ích cho nhân dân và đất nước. Nhưng để thực hiện được Luật MTTQ, một mình MTTQ không thực hiện được mà phải có sự phối hợp với các tổ chức thành viên của MTTQ, các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương thì mới thực hiện được.

** Ông có hy vọng gì vào Luật MTTQ trình Quốc hội xem xét kỳ này?

Ông Nguyễn Văn Pha: Hy vọng nhiều vì chúng tôi đã đầu tư nhiều công sức để xây dựng dự thảo. Nếu được Quốc hội thông qua hy vọng Luật sẽ có sức sống, giá trị trong việc khẳng định vị trí vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

** Xin cảm ơn ông./.

Thanh Hà/VOV.VN (ghi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *