( kontumtv.vn ) Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum đã công bố hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2015. Dự lễ công bố có ông Nguyễn Văn Tân – Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các đơn vị nông trường trên địa bàn tỉnh.

Năm 2015, kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp, giá mủ cao su trên thị trường liên tục giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh đối với ngành cao su. Tiêu thụ cao su gặp nhiều khó khăn, sản phẩm tồn kho nhiều đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn ngành. Bên cạnh đó, do diễn biến phức tạp của hiện tượng El nino đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và năng suất vườn cây, tuy nhiên đến cuối tháng 11, Công ty đạt mốc kế hoạch hơn 14.200 tấn mủ, khai thác đạt hơn 100% kế hoạch, về đích trước thời gian 26 ngày. Dự kiến đến cuối tháng 12 Công ty đạt 15 ngàn tấn mủ, vượt 800 tấn so với kế hoạch tập đoàn giao. Năng suất vườn cây bình quân của toàn công ty đạt hơn 1,9 tấn/ ha, Công ty tiếp tục là thành viên Câu lạc bộ 2 tấn/ ha của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Tại buổi lễ, có 3 tập thể được Công ty khen thưởng gồm các Nông trường Dục Nông, Ya Chim và Ngọc Vang là những đơn vị có năng suất cao và về đích trước thời gian.

  Duy Phong – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *