(kontumtv.vn) – Nhân kỉ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành công tác tư tưởng của Đảng, ngày 1/8/1930 –1/8/2021, phóng viên Đài PT-TH Kon Tum có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Thủy-Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kon Tum.

Phóng viên Văn Hiển: Thưa ông trong thời gian qua, công tác tuyên giáo của tỉnh đã đạt kết quả quan trọng, qua đó tạo sự đồng thuận và niềm tin cao trong quần chúng nhân dân trong tỉnh với hệ thống chính trị tỉnh Kon Tum. Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo và chia sẻ kinh nghiệm của ngành.

Ông Nguyễn Quang Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kon Tum:

       Thời gian qua, ngành tuyên giáo của tỉnh Kon Tum đã tập trung hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Một số mặt đạt được chất lượng tốt, được cấp ủy đánh giá cao, tạo được sự thống nhất trong Đảng sự đồng thuận trong xã hội và sự thống nhất của nhân dân trong triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo những kết quả hết sức tích cực đặc biệt là tuyên truyền toàn dân tham gia tích cực trong công tác phòng chống đại dịch Covid 19. Đạt được những kết quả nêu trên là ngành tuyên giáo cũng đã bám sát các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thứ 2 là đã thường xuyên sâu sát cơ sở, bám nắm tình hình thực tế của địa phương để rồi kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy cũng như là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cấp các ngành thực hiện.

Thứ 3 là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp mạnh về chất lượng và tinh thông nghiệp vụ cũng như là có bản lĩnh chính trị vững vàng. gắn việc nghiên cứu lí luận với tổ chức thực tiễn, chú trọng việc phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến.

Phóng viên Văn Hiển: Thưa ông, sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, có sự tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, góp phần nhất định vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn bộc lộ nhiều mặt trái, như: phát tán thông tin xấu, độc, thông tin sai sự thật, phiến diện về tình hình đất nước, địa phương… xin ông chia sẻ ngành đã và sẽ tham mưu thế nào để giảm thiểu mặt trái của nội dung này.

Ông Nguyễn Quang Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kon Tum:

 Bên cạnh những mặt tích cực thì mạng XH cũng có nhiều tiêu cực. Để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực đó thì thời gian qua, ban tuyên giáo tỉnh ủy nói riêng và ngành tuyên giáo tỉnh Kon Tum nói chung đã tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo đối với hoạt động báo chí xuất bản, nhất là các hoạt động báo chí trên không gian mạng.

Thứ hai là thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đảng viên thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến việc đảm bảo an ninh, an toàn trên trên mạng.

Thứ 3 là tổ chức các diễn đàn để cung cấp những thông tin chính thống phản bác lại những thông tin xấu độc  lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực và cùng với việc đó thì cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác phát hiện xử lí những trường hợp sai phạm qua đó thì cũng tạo ra được một cái môi trường hoạt động trên không gian mạng tương đối lành mạnh, góp phần phục vụ cho cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Phóng viên Văn Hiển: Thưa ông, để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang ngành tuyên giáo của Đảng trong 91 năm qua, đồng thời để công tác tuyên giáo của Đảng ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, xin ông cho biết ngành tuyên giáo của tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào?

Ông Nguyễn Quang Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kon Tum:

Trong thời gian tới, BTG tỉnh ủy Kon Tum và ngành tuyên giáo tỉnh Kon Tum sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung tổ chức, học tập, quán triệt truyên truyền nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là nghị quyét ĐH XIII của Đảng. tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và sự hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Thứ 2 là tiếp tục quán triệt đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM với tinh thần là phải làm chuyển biến trên cả 3 mặt: Học tập, làm theo và nêu gương. Thứ 3 là cùng với các cấp các ngành là phải thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch Covid 19. Thứ 4 là sẽ tăng cường phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các cấp các ngành với các cơ quan quản lí trong việc thực hiện các kế hoạch triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế XH theo đúng quy định số 238 của ban bí thư trung ương trong đó chú trọng hơn nữa công tác phối hợp để làm tốt công tác quản lí báo chí. Thứ 5 là chú trọng công tác sơ kết, tổng kết phát hiện các nhân tố mới, các điển hình hay để kịp thời nhân rộng. Thứ 6 là chúng tôi sẽ quan tâm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo xứng đáng nhiệm vụ mà cấp ủy, các cấp đã giao.

Phóng viên Văn Hiển: Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi cùng phóng viên Đài PT-TH tỉnh Kon Tum.

Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *