(kontumtv.vn) – Cụm thi đua số 1 Thanh tra tỉnh Kon Tum vừa tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2020.

Cụm thi đua số 1 Thanh tra tỉnh gồm các đơn vị Thanh tra huyện Kon Rẫy, Kon Plông, Sa Thầy , Ia H’Drai và Thanh tra thành phố Kon Tum làm Cụm trưởng năm 2020.

Năm 2020, Cụm thi đua số 1 phát động phong trào thi đua với nội dung Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trong năm, toàn Cụm triển khai 21 cuộc thanh tra. Trong đó, có 17 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 4 cuộc thanh tra đột xuất, hoàn thành 6 cuộc thanh tra năm 2019 chuyển sang. Qua các cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước gần 970 triệu đồng, xử lý khác gần 180 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 8 tập thể và 4 cá nhân.

          Thanh tra các đơn vị Cụm  thi đua số 1 đã tích cực tham mưu UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động ngành thanh tra; thực hiện tốt chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *