(kontumtv.vn) – Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, thành phố Đà Lạt sẽ xây dựng một ngành du lịch dịch vụ của địa phương theo hướng chất lượng cao.

Du khách tham quan Đà Lạt
Du khách tham quan Đà Lạt

Cụ thể đến năm 2020, ngành dịch vụ du lịch của thành phố sẽ chiếm tỷ trọng từ 67 đến 68% GRDP, lượng khách du lịch tăng từ 10-11%, bình quân khách lưu trú đạt 2,5/ngày/khách. Ngoài ra có 70% số phòng đạt chuẩn từ 1-5 sao, 90% lao động trực tiếp trong ngành du lịch, dịch vụ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và đến năm 2025 sẽ tăng dần 2-10% các chỉ tiêu trên.

 Để đạt được mục tiêu này, thành phố Đà Lạt sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, chính trị xã hội và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, nhất là xây dựng phát huy phong cách người Đà Lạt hiền hòa thanh lịch mến khách, tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kịp thời các trường hợp sai sót trong thực hiện quy định như đăng kí giá, bán đúng giá đăng kí, ngăn chặn tình trạng cò kéo, ép giá, mất trật tự an ninh tại các cơ sở kinh doanh lưu trú và địa điểm tham quan du lịch, ăn uống, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường du lịch Đà Lạt cả 3 tiêu chí về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường kinh doanh.

Hoàng ÁiVăn Danh

Đài PT-TH Lâm Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *