(kontumtv.vn) – Ngày 12/5, Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong hoạt động Công đoàn  từ nay đến năm 2023. Gần 50 đại biểu đã tham dự Đại hội.

DAI HOI CONG DOAN CAC KHU CONG NGHIEP KHU KINH TE TINH

Công đoàn các Khu Công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được thành lập từ đầu tháng 10 năm 2017, sau khi giải thể 03 công đoàn ngành theo Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn có 35 công đoàn cơ sở, với hơn 1.400 cán bộ, công chức, người lao động. Tổng số đoàn viên Công đoàn là 900 người.

Sau khi được thành lập, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lâm thời  Công đoàn các Khu Công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ nhân viên lao động; khảo sát nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, các chế độ liên quan đến người lao động; chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động; tổ chức các phong trào thi đua … Ngoài ra, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lâm thời  Công đoàn các Khu Công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh đã chú trọng tổ chức các đợt kiểm tra công đoàn cơ sở; tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao đông thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Công đoàn các Khu Công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh xác định, nhiệm kỳ 2018-2023 phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như  kết nạp mới từ 500 -700 đoàn viên, thành lập mới 5-7 công đoàn cơ sở; 50% trở lên công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đủ tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh. Hàng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở có tổ chức Đảng bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 100% công đoàn cơ sở thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý, khởi kiện và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn theo qui định của pháp luật. Hàng năm có 80% trở lên số đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; 80% số công nhân lao động thuộc Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế tỉnh được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo qui định.

Đại hội đã bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành và 5 Ủy  viên  Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh khóa I nhiệm kỳ 2018-2023.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *