(kontumtv.vn) – Ngày 12/12, UBMTTQVN xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum)  tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Mặt trận thành phố chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

UBMTTQVN XA VINH QUANG TO CHUC DAI HOI DIEM CAP CO SO

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN xã Vinh Quang phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn dưới 5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm. Từ năm 2014 đến nay nhân dân đã đóng góp gần 1 tỉ đồng cùng Nhà nước bê tông và sửa chữa gần 18 km đường giao thông…

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 31 người làm ủy viên UBMTTQ VN xã nhiệm kỳ 2019-2024, bầu 5 đại biểu tham dự Đại hội UBMTTQVN thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2019-2014.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *