(kontumtv.vn) – Chi bộ thôn 8 (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là Chi bộ được Đảng bộ xã Đăk Ruồng chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tiến hành đại hội chi bộ cơ sở trên địa bàn.

DAI HOI DIEM CHI BO THON 8, XA DAK RUONG NHIEM KY 2020 - 2022

Chi bộ thôn 8, xã Đăk Ruồng 19 đảng viên, đều là người dân tộc thiểu số.  Trong nhiệm kỳ 2017-2020,Chi bộ đã lãnh đạo tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Hàng năm, gần 90%  hộ đạt gia đình văn hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện phát kế hoạch hóa gia đình. Các tổ chức đoàn thể luôn được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 5 đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ chỉ đạo phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7%. Đại hội bầu Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm 03 đồng chí.

Được biết, Đảng bộ xã Đăk Ruồng được chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh và huyện, trực tiếp bầu Bí thư.

                                                CTV Lâm Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *