(kontumtv.vn) – Hội Cựu chiến binh huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

cuu chien

Trong nhiệm kỳ 2012- 2017, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Kon Rẫy đã phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng và nhận được sự tham gia hưởng ứng của các hội viên trên địa bàn huyện. Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được quan tâm thực hiện. Công tác phối hợp giải quyết chế độ, chính sách cho người có công được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tinh thần tương thân, tương ái … Hội cũng đã xây dựng quỹ hội được gần 200 triệu đồng để giúp đỡ các hội viên gặp khó khăn. Trong nhiệm kỳ  đã xóa 51 nhà tạm thông qua các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể,…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Kon Rẫy khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 10 ủy viên. 

 CTV Chung Loan – Thành Trung

                                                                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *