(kontumtv.vn) – Hội công chứng viên tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội Hội công chứng viên tỉnh Kon Tum lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 – 2024. Dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Hội công chứng viên tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 547, ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Kon Tum. Hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các công chứng viên hành nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum, thực hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển nghề công chứng, trong đó có phát triển đội ngũ công chứng viên và các tổ chức hành nghề công chứng; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề của công chứng viên, tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập sự hành nghề công chứng…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị sau Đại hội, Hội công chứng viên thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp với Sở Tư pháp, Hiệp Hội công chứng viên Việt Nam cũng như trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố khác. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chứng viên và nhân viên làm việc tại các tổ chức hành nghề công chứng. Từ đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật để làm tốt vai trò của mình đối với xã hội.

Chung Loan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *