(kontumtv.vn) – UBND huyện Ia H’Drai (Kon Tum) đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện lần thứ I, giai đoạn (2015 – 2017), đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua, khen thưởng của  LLVT huyện trong 2 năm qua.

DAI HOI THI DUA

Là một huyện mới thành lập, điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song hai năm qua, Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện Ia H’Drai luôn xác định tốt vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động thi đua Quyết thắng ở đơn vị với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, đã gắn phong trào thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của các cấp, ngành và phong trào yêu nước của địa phương, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua đó đã xuất hiện nhiều gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, giữ vững  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới, cũng như tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán…

                                                                                                       CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *