Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Triển khai thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã ưu tiên tập trung nguồn lực của địa phương, vốn phân cấp, lồng ghép các chương trình, dự án như Chương trình 135, Chương trình xã đặc biệt khó khăn, Chương trình 160 để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng, với tổng kinh phí hơn 620 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện có 3 xã đạt trên 10 tiêu chí gồm xã Đăk Môn, Đăk Kroong và Đăk Pék; 08 xã đạt từ 4 đến 5 tiêu chí nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch chi tiết; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, mức sống người dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân tham gia đóng góp xây dựng. Huyện phấn đấu đến năm 2020 có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm cá xã Đăk Môn, Đăk Kroong, Đăk Pét và Đăk Choong. 7 xã còn lại đạt từ 10 đến 14 tiêu chí.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *