(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, UBMTTQVN huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

DAK GLEI TUYEN TRUYEN, VAN DONG NHAN DAN XAY DUNG NONG THON MOI

Với chức năng tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, MTTQVN huyện Đăk Glei và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Qua đó người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm và thống nhất thực hiện. UBMTTQ huyện Đăk Glei và các tổ chức chính trị xã hội đã xây dựng chương trình hành động, phối hợp với chính quyền triển khai có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức thành viên chủ động tham gia vào Chương trình  Xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể, thiết thực như phong trào “5 không ba sạch” của Hội Phụ nữ, vận động hội viên trồng hàng cây xanh ở xã Xốp, hàng rào hoa ở xã Đăk Kroong. Hội Cựu chiến binh với phong trào CCB gương mẫu làm kinh tế giỏi. Đoàn Thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bốn đồng hành với thanh niên, lập thân, lập nghiệp”.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã không ngừng được mở rộng với nội dung thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Những năm qua, MTTQVN huyện Đăk Glei và các đoàn thể trên địa bàn đã vận động nhân dân đóng góp hơn 5.350 ngày công, hiến hơn 32.000 m2 đất làm đường giao thông và xây dựng khu vui chơi.

                                                                                        CTV A Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *