(kontumtv.vn) – Thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển đổi diện tích lúa đông xuân bị thiếu nước sang trồng các loại cây trồng khác trong vụ đông xuân 2016- 2017, đến nay, huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã triển khai cho các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát và có phương án chuyển đổi trên 200 ha diện tích lúa bị thiếu nước trong vụ đông xuân vừa qua sang trồng các loại cây trồng khác sử dụng ít nước hơn.

Chuyển đổi diện tích lúa khô hạn sang cây trồng khác
Chuyển đổi diện tích lúa khô hạn sang cây trồng khác

Để thực hiện phương án đề ra, ngoài việc tổ chức cho các hộ nông dân tiêu biểu đi tham quan các mô hình chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, huyện Đăk Hà đã chỉ đạo các xã rà soát, lập danh sách, diện tích các hộ bị khô hạn, xây dựng kế hoạch hỗ trợ các hộ dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng từng vùng. Trong đó tập trung vào các loại cây trồng chính như sắn, ngô, mía và đậu các loại.

Hiện nay, tại các diện tích có kế hoạch chuyển đổi, các xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân tranh thủ sản xuất vụ mùa sớm để kịp thời vụ cho chuyển đổi cây trồng vụ đông xuân 2016- 2017.

  Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *