(kontumtv.vn) – Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) tổ chức Hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt của huyện.

dak ha

Bên cạnh việc quán triệt Chỉ thị số 50, ngày 07/12/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Hội nghị đã quán triệt, thảo luận cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum gồm: Nghị quyết số 01, ngày 01/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, có tính đến năm 2025; Nghị quyết số 02, ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 03, ngày 08/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Nghị quyết số 04, ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về Tiếp tục xây dựng các xã vùng khó khăn trong tình hình mới và Nghị quyết số 05, ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *