(kontumtv.vn) – Từ ngày 7/12, Đảng bộ huyện Đăk Hà tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị huyện, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Chủ động ứng phó với dịch Covid – 19, công tác quán triệt được huyện Đăk Hà tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị; đồng thời, hạn chế việc tập trung đông người.

Các đại biểu được học tập, quán triệt sâu từng lĩnh vực theo các chuyên đề cụ thể gồm, chuyên đề về kinh tế và văn hóa, xã hội; chuyên đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;  về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội…

 Tại Hội nghị, các báo cáo viên tập trung phân tích, đánh giá tình hình và cung cấp thêm các thông tin, quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Hội nghị nhằm đảm bảo mọi người dân được biết, hiểu và nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Từ đó,  phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *