(kontumtv.vn) – UBMTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thực hiện quyền vận động bầu cử.

DAK HA

Theo kết quả đã được thống nhất, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 60 đại biểu, ứng cử tại 11 đơn vị bầu cử, bầu lấy 36 đại biểu. Trong đó có 27 đại biểu nữ, 24 đại biểu là người DTTS, 19 đại biểu dưới 35 tuổi, 8 đại biểu là người ngoài Đảng và có 13 đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 được giới thiệu bầu lại đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngoài hình thức vận động bầu cử tại hội nghị tiếp xúc cử tri, những người ứng cử có thể chủ động thực hiện vận động bầu cử theo hình thức trả lời phỏng vấn trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng, tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi ngư­ời ứng cử công tác. Thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức người ứng cử theo đơn vị bầu cử đến hết ngày 20/5/2016.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *