(kontumtv.vn) – Năm 2015, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đó là ưu điểm được các đại biểu đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

dang uy

Cùng với việc tổ chức thành công Đại hội các cấp trong Đảng bộ Khối, năm 2015, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các TCCSĐ đã lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Công tác phát triển đảng viên mới, đánh giá phân loại TCCSĐ, đảng viên được Đảng ủy và các TCCSĐ quan tâm. Năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét, quyết định kết nạp 95 đảng viên mới; xét công nhận chính thức 82 đảng viên; số TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu chiếm gần 76%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 83%; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 13%.

Năm 2016, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo các TCCSĐ trực thuộc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo các TCCSĐ làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với trách nhiệm người đứng đầu ở từng cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với các đoàn thể chính trị – xã hội, gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước.

                                                                             Thu Thủy – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *