(kontumtv.vn) – 89 năm sau ngày Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Kon Tum được thành lập (25/9/1930 – 25/9/2019), Đảng bộ tỉnh luôn làm tốt công tác tư tưởng, củng cố niềm tin vững chắc trong toàn Đảng bộ và quân, dân, phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.

Nhà ngục Kon Tum do Pháp xây dựng từ những năm 1915-1917 để giam giữ các thường phạm. Đến năm 1930, chính quyền Pháp dùng để đày ải các chiến sĩ Cộng sản. Ngay trong cảnh biệt giam, người tù chính trị Ngô  Đức Đệ, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đảng viên Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã giác ngộ, cảm hóa chính viên đội xếp được phân công canh giữ mình là Huỳnh Đăng Thơ. Ngày 25/9/1930, ngay tại phòng biệt giam của mình, đồng chí Ngô Đức Đệ đã triệu tập một cuộc họp bí mật, tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Kon Tum, lấy tên là “Chi bộ binh”.

Tuy chỉ tồn tại trong chưa đầy 1 năm, song sự ra đời và hoạt động của Chi bộ binh Kon Tum mang ý nghĩa lịch sử to lớn trong lịch sử  đấu tranh cách mạng ở tỉnh Kon Tum.

Họp BCH Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Suốt chặng đường 89 năm đi theo ngọn cờ vẻ vang của Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đoàn kết một lòng, cùng với cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử, đến giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Từ Chi bộ đầu tiên ấy, đến nay Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng đảng viên, các tổ chức đảng. Hiện toàn tinh có hơn 28.000 đảng viên; 874 thôn, tổ dân phố đều có tổ chức đảng. Các đảng viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực. Ông Nguyễn Trọng Giáp, Bí thư Chi bộ 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô nói: “Sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII thì ở đây xác định trên cương vị bí thư, đảng viên thì như vậy phải xác định đầu tàu gương mẫu và lời nói phải đi đôi với hành động, tức là tạo uy tín, trước hết là tấm gương sáng để đảng viên soi vào đó để học tập và đồng thời đối với trên cương vị bí thư thì vai trò xung kích, tất cả các nội dung, nhiệm vụ của Chi bộ và Đảng giao phó”.

“Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo cho các tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng cho quần chúng nhận thức sâu sắc hơn về Đảng. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng kết nạp những đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương cũng như cán bộ, công chức có gắn bó lâu dài với địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Ông Võ Trung Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tu Mơ Rông cho biết.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Kon Tum đã có sự phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn hằng năm tăng trưởng tương đối khá, bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt hơn 8%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 đạt hơn 2.800 tỷ đồng; môi trường đầu tư có bước cải thiện đáng kể, tính đến hết tháng 6/2019, UBND tỉnh đã cấp phép đầu tư cho 336 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 60.920 tỷ đồng; có 18 xã đạt 19/19 chỉ tiêu nông thôn mới, tăng 10 xã so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD cuối năm 2015 lên 1.704 USD cuối năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 17% vào cuối năm 2018; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa đã có sự chuyển biến tích cực. Già làng A Duân (thôn Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông) nói: “Trước làng chưa có đường xe đi, giờ Nhà nước đầu tư có trạm, trường, rồi đi đến các gia đình được ăn no, được học tập, bữa nay thay đổi rất nhiều. Nhà nào cũng có xe máy, có tivi coi, cái đó là thay đổi nhiều”.

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 89 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo đồng bào các dân tộc chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống mảnh đất anh hùng vùng Bắc Tây Nguyên.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *