(kontumtv.vn) – Ngày 24/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Hùng dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự có Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy.

DANG UY QUAN SU TINH RA NGHI QUYET LANH DAO NHIEM VU NAM 2020

Năm 2019, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện công tác quân sự, quốc phòng; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là tham mưu chỉ đạo tố chức diễn tập khu vực phòng thù cấp huyện đạt kết quả tốt, diễn tập cấp xã đạt 100% kế hoạch. Đến nay, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu diễn tập trong nhiệm kỳ; triển khai xây dựng công trình phòng thủ, công trình chiến đấu, trường bắn, thao trường huấn luyện các cấp bảo đảm an toàn; thẩm định chặt chẽ về quốc phòng các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Phối hợp chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn dân quân tự vệ, dự bị động viên có số lượng hợp lý, biên chế đúng thành phẩn. Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Làm tốt công tác phát triển đảng viên trong dân quân tự vệ đạt trên 20%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt trên 13%.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, năm 2020,  Đảng ủy Quân sự tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của LLVT tỉnh; phối hợp với các lực lượng nắm, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo đà cho tỉnh phát triển một cách bền vững; tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở chuẩn bị và tổ chức  thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *