(kontumtv.vn) – Chiều ngày 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh được các cấp ngành quan tâm triển khai thực hiện. Thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước được cập nhật thường xuyên nhằm giúp cho người lao động kết nối với các doanh nghiệp tiếp cận và lựa chọn những thị trường lao động phù hợp để tham gia. Cụ thể gần 5.000 người được đào tạo nghề và 6.800 lao động được giải quyết việc làm. Các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. Trong đó, quản lý và cấp hơn 55.000 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ tiền điện cho khoảng 24.000 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với kinh phí thực hiện là trên 5,6 tỷ đồng và đã hỗ trợ tiền thuê nhà cho 141 người lao động với số tiền 215 triệu đồng.

Để đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đề nghị Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quan tâm, nắm bắt sâu sát tình hình người dân đi lao động ngoài tỉnh, đi lao động nước ngoài; tổ chức tập huấn đào tạo nghề đúng nhu cầu thực tế của người dân và điều kiện của địa phương; quan tâm chăm lo cho trẻ em, nhất là phòng, chống tai nạn thương tích. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia gắn đào tạo nghề với tạo việc cho người lao động sau khi tốt nghiệp từ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, các chương trình, dự án, chính sách có liên quan; thường xuyên phối hợp với Đài PT -TH tỉnh thông tin nhu cầu thị trường lao động. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *