(kontumtv.vn) – Trong những năm gần đây, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, đầu tư hỗ trợ máy móc, thiết bị cho người dân để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

viec ap dung co gioi hoa

 Đến nay, số lượng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng, đa dạng và phong phú. Người dân đã từng bước tiếp cận với máy móc, thiết bị, công nghiệp như máy cày tay, máy cắt lúa cải tiến, máy cắt cỏ… Đặc biệt, thực hiện Đề án Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép các chương trình, dự án để phổ biến, tuyên truyền nội dụng Đề án và thực hiện công tác hỗ  trợ cho các cơ sở chế biến nông sản, hộ gia đình thiết bị cơ khí phục vụ cho sản xuất, chế biến nông sản như hỗ trợ mua dây chuyền chế biến cà phê, máy xát cà phê, thiết bị bảo quản rau, hoa…

Tuy nhiên, việc áp dụng cơ giới hóa vào trong sản xuất đối với các loại cây trồng chính trên địa bàn tỉnh còn rất thấp, chưa phát triển đồng bộ và toàn diện; chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. 

Thanh Tùng – Công Luận

                                                                         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *