(kontumtv.vn) – Thực hiện yêu cầu đổi mới của ngành Tư pháp trong việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, thời gian qua ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động tư pháp tại địa phương theo yêu cầu của ngành. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đài PT – TH Kon Tum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh.

PV: Xin ông cho biết thực hiện theo yêu cầu đổi mới của ngành, thời gian qua, ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh hoạt động tư pháp ở địa phương như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Bảy: Trong những năm qua, ngành đã tập trung thứ nhất là tham mưu trong lĩnh vực xây dựng thể chế, tức là sau khi có các luật, các văn bản, nghị định, thông tư về HĐND, UBND có nghị quyết và quyết định triển khai tại địa phương, thì chức năng của Sở Tư pháp là tham mưu, thẩm định các dự thảo văn bản đó để đảm bảo đúng pháp luật và triển khai được trong thực tiễn. Thứ hai là phổ biến giáo dục pháp luật và công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tức là thủ tục được công khai cho người dân biết. Nhiều lĩnh vực công tác đã tập trung triển khai một cách đồng bộ trên địa bàn của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Bảy trả lời phỏng vấn của PV
Ông Nguyễn Văn Bảy trả lời phỏng vấn của PV

PV: Việc đẩy mạnh các hoạt động tư pháp đó đã mang lại kết quả nổi bật và tác động đến hoạt động của ngành ra sao?

Ông Nguyễn Văn Bảy: Sau khi hiến pháp năm 2013 được ban hành thì ngành cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện Hiến pháp. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thì cũng đã tham mưu cho tỉnh tổ chức tổng kết Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào thiết thực và hiệu quả. Về công tác theo dõi quản lý, xử lí vi phạm hành chính, công tác hộ tịch, quốc tịch, công chứng, chứng thực, công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn, đóng góp tích cực trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện lĩnh vực pháp luật theo Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị.

PV: Thưa ông, để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư pháp như thế nào, với mục tiêu ra sao?

Ông Nguyễn Văn Bảy: Trong thời gian tới, ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh về lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin, tức là người dân có thể nộp các yêu cầu thông qua trực tuyến và sau này nếu có điều kiện thì sẽ cấp theo trực tuyến. Thực hiện trả kết quả về lý lịch tư pháp cho người dân thông qua bưu điện, như vậy sẽ giảm bớt được các thủ tục, người dân giảm đi lại, cũng như thời gian giải quyết sẽ nhanh, gọn hơn, để xây dựng ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn về nghiệp vụ và kĩ năng nghiệp vụ ngày càng tốt hơn và hướng tư pháp về cơ sở.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Thanh Thủy – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *