(kontumtv.vn) – Huyện ủy Sa Thầy tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Qua một năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh, huyện Sa Thầy đã phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh.

Năm 2021, huyện đã tổ chức 14 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, lớp đối tượng đảng, lớp đảng viên mới…có lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong vấn đề nêu gương của người đứng đầu; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Để người dân vùng DTTS vươn lên thoát nghèo, huyện đã triển khai 75 mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước được nhân rộng, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *