(kontumtv.vn) – Từ khi tái thành lập tỉnh năm 1991 đến nay, Đảng bộ tỉnh Kon Tum luôn chú trọng xây dựng Đảng; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, tạo động lực vững chắc thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương từng bước phát triển.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn địa phương, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng, mang tính đột phá về công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Điển hình như Nghị quyết về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, có tính đến năm 2025”; Nghị quyết về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh”; hay Chỉ thị 20 về “Triển khai các lĩnh vực đột phá trong năm 2019”. Những quyết sách đúng đắn, kịp thời đã tạo động lực vững chắc từng bước thay đổi diện mạo nông thôn mới, tạo đà phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, quốc phòng. Ông Đặng Hồng Khanh, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 3, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum nhận định: “Trong nhiệm kỳ qua tôi thấy mục tiêu phát triển kinh tế cũng có nhiều quyết sách đúng đắn, phù hợp. Đối với người dân, mức sống năm sau cao hơn năm trước, phần trăm xóa đói giảm nghèo thì năm sau cũng cao hơn năm trước. Trên địa bàn tỉnh ta phát triển như thế là rất tốt, bà con rất phấn khởi và niềm tin của nhân dân đối với cán bộ từng địa phương nói riêng và nói chung là Đảng bộ tỉnh có sự gắn kết, keo sơn, niềm tin được nhân lên”.

Đại hội Đảng nộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV
Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV ( nhiệm kỳ 2015-2020)

Tỉnh ủy Kon Tum luôn đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; qua đó, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Trong  chỉ đạo, cùng với phân công cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ, uy tín, kinh nghiệm phụ trách giúp đỡ thôn, làng, hộ, nhóm hộ, Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Ông Nguyễn Huỳnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Kon Tum nói: “Đảng bộ tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, khi chia tỉnh đến bây giờ số đảng viên phát triển lên. Công tác xây dựng Đảng chú ý một cách đúng mức nhất là tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng về vấn đề xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Những chủ trương, biện pháp đột phá đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Đến nay, 874/874 thôn, làng đều có tổ chức đảng, đảng viên. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên từng bước được nâng lên với tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh bình quân hằng năm đạt trên 55%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt gần 80%. Ông Đặng Hồng Khanh, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 3, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum cho biết: “Chi bộ tôi đây 120 đảng viên, rất là đông, thế thì ngay cả đảng viên cũng đã phải giao nhiệm vụ làm tròn trách nhiệm của từng người đảng viên đối với gia đình, đối với con cháu mình, cái đó chúng tôi làm sao mỗi gia đình là một gia đình văn hóa, mỗi công dân là một công dân tốt, mỗi đảng viên là một đảng viên mẫu mực. Cái này chúng tôi đều giữ vững được trong những năm qua”.

Công tác đào tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới cũng được Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm. Tính riêng trong quý I năm nay, toàn Đảng bộ kết nạp 194 đảng viên, trong đó, đoàn viên, thanh niên chiếm gần 60%. Ông Nguyễn Huỳnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Kon Tum nói: “Bây giờ mừng là lớp đảng viên mới có chất lượng về trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật phải nói là có sự phát triển hơn những lớp đi trước. Ngày xưa là các cụ hăng say cách mạng nhưng để đào tạo bài bản, khoa học như lớp đảng viên mới bây giờ thì lớp đảng viên mới bây giờ có trình độ cao hơn”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung phát triển Đảng đối với thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, phấn đấu đến năm 2020 có trên 70% số thôn trưởng, tổ trưởng dân phố là đảng viên.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *