(kontumtv.vn) – HĐND tỉnh Kon Tum đã ban hành Nghị quyết về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum, có hiệu lực từ ngày 29/8. Đây là cơ sở để triển khai thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Kon Plông
Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Kon Plông

Mục tiêu của Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum là: Phấn đấu nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 đạt từ 10% – 15% so với giá trị sản xuất nông nghiệp chung của tỉnh, có ít nhất 05 vùng và 02 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030 đạt 25% – 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Hình thành phương thức sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Kon Tum sẽ tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung huy động và đa dạng hóa nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến; đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ hiện đại trong nước và thế giới để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy trình ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng, từng huyện, thành phố, đảm bảo hiệu quả cao và bền vững.

                                                               Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *