(kontumtv.vn) – Đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại huyện Ngọc Hồi về tình hình chấp hành pháp luật, xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình hoạt động của hệ thống phát thanh, truyền hình và kết quả thực hiện Kết luận của kiểm toán Nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện.

Sau khi giám sát tại cơ sở, Đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ngọc Hồi và các phòng, ban liên quan. Theo báo cáo việc chấp hành pháp luật xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng, từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp vi phạm quản lý sử dụng đất với tổng số tiền 17 triệu đồng. Đối với các xã, thị trấn đã phát hiện xử lý 24 trường hợp với số tiền xử phạt trên 67 triệu đồng. Trong lĩnh vực xây dựng, UBND huyện đã xử lý 11 trường hợp; các xã, thị trấn xử lý 65 trường hợp với số tiền xử phạt đã thu được 6 triệu đồng.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, tính đến ngày 31/8/2019, tổng thu ngân sách nội địa thực hiện trên địa bàn là hơn 66 tỷ đồng, đạt 74,7% dự toán tỉnh giao; chi ngân sách địa phương ước khoảng hơn 207 tỷ đồng, đạt 66,2% nhiệm vụ chi. Kết quả giải ngân 8 tháng năm 2019 đạt 63% tổng kế hoạch vốn, ước thực hiện cả năm 2019 đạt 100% kế hoạch. Về việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách, đến nay đã huy động hơn 3,5 tỷ đồng từ tham gia đóng góp của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Về tình hình hoạt động của hệ thống truyền thanh – truyền hình, trên cơ sở nguồn kinh phí được giao hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức và hợp đồng lao động phù hợp với nhu cầu và trình độ chuyên môn, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, 6/8 xã thị trấn trên địa bàn huyện được đầu tư lắp đặt trạm truyền thanh không dây, 100% thôn làng, khu dân cư được phủ sóng phát thanh – truyền hình.

Về kết quả thực hiện Kết luận của Kiểm toàn Nhà nước năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn và các đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc quyết toán vốn đầu tư; ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các công trình đảm bảo theo tiến độ dự án, không để phát sinh nợ trong năm và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Theo kiến nghị kiểm toán, UBND huyện đã thực hiện nộp trả ngân sách cấp trên kinh phí hết nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời thực hiện khắc phục ngay và rà soát, chấm dứt số lao động hợp đồng  ngoài chỉ tiêu biên chế hành chính và các đơn vị sự nghiệp đảm bảo số lượng và không vượt chỉ tiêu giao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả huyện Ngọc Hồi đạt được. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất còn diễn ra, tình trạng lấn chiếm đất rừng của các nông lâm trường vẫn chưa có giải pháp giải quyết triệt để, công tác phối hợp xử lý giữa UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan chưa đồng bộ; kết quả thực hiện và giải ngân ở một số nguồn vốn công trình còn chậm; công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng chưa đầy đủ. Trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những tồn tại hạn chế, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, chấp hành pháp luật trong xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Thực hiện nghiêm Luật đầu tư công và các văn bản chỉ đạo về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Triển khai kịp thời các chương trình dự án, ưu tiên phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất bố trí cho các công trình có trong kế hoạch vốn năm 2019 để triển khai thực hiện giải ngân đảm bảo theo quy định. Tiếp tục phân bổ nguồn lực đầu tư hỗ trợ nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống phát thanh, truyền hình, nhất là hệ thống truyền thanh cơ sở.

CTV Thu Trang

                                                                                                                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *