(kontumtv.vn) – Nhằm nâng cao hơn nữa công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Để thúc đẩy hiệu quả sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến, UBND tỉnh giao các sở, ban ngành; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện và kiểm tra việc sử dụng các DVC trực tuyến; giao chỉ tiêu đến từng phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân tại đơn vị, năm 2022 đạt 80% DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan tiếp tục kết nối, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của bộ, tỉnh; trong quý II năm 2022, nghiên cứu thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối một số loại hình DVC trực tuyến tương ứng với một số đối tượng người dân sử dụng phù hợp./.

Cát Tiên – Văn Hiển

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *