(kontumtv.vn) – Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên  tỉnh Kon Tum đã đạt những kết quả khả quan trong phát triển sinh kế bền vững cho người dân. Các hoạt động của dự án được triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ, tuân thủ đầy đủ quy định của nhà tài trợ cũng như quy định của Chính phủ Việt Nam.

dua vao su dung 169

Đến nay, dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng 169 tiểu dự án, 22 tiểu dự án đang trong quá trình thi công. Các hoạt động giám sát, thông tin truyền thông, nâng cao năng lực đã và đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch; hoạt động về phát triển sinh kế bền vững được triển khai kịp thời. Các công trình kết cấu hạ tầng đã phần nào giúp người dân giảm được khó khăn trong việc đi lại, tác động đến việc nâng cao thu nhập cho người dân nhờ bán được giá nông sản cao hơn. Các công trình nhà văn hóa, công trình thủy lợi, trường học… đã có tác động tích cực đến đời sống xã hội ở các địa phương trong vùng dự án. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả hơn chương trình giảm nghèo bền vững tại địa phương.

     Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *