(kontumtv.vn) – Huyện Kon Plông (Kon Tum) tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, người tiêu biểu có uy tín tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017. Đây là dịp để biểu dương những đóng góp của các già làng, người tiêu biểu của 89 thôn, 110 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

KON PLONG TO CHUC GAP MAT GIA LANG, NGUOI TIEU BIEU CO UY TIN NAM 2017

Trong thời gian qua, các già làng, người tiêu biểu có uy tín đã tích cực vận động dân làng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo làm ăn, phát triển sản xuất, góp phần trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Không chỉ là lực lượng nòng cốt, chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, ngành, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện và hòa giải trong nội bộ khu dân cư, họ còn là những hạt nhân vững chắc góp phần quan trọng trong việc xây dựng các buôn làng văn hóa, giàu mạnh và bình yên.

UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 27 già làng, cá nhân tiêu biểu có thành tích và cống hiến xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua.

CTV Thiều Vân – Phan Hoàng

                                                                        

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *