(kontumtv.vn) – Theo PGS.TS Trần Hậu, một bộ phận không nhỏ Đảng viên suy thoái trước hết là do bản thân đã tự đánh mất mình, không quản lý mình với tư cách là một đảng viên của Đảng.

 “Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XII được chuẩn bị công phu, tuy nhiên cần khắc phục tình trạng dàn trải và chung chung”- PGS.TS Trần Hậu,  PGS. TS. Trần Hậu, nguyên Tổng biên tập tạp chí Mặt trận nhận xét.

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII đã đánh giá về những thành quả đạt được 5 năm qua cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, dự thảo cũng thẳng thắn nhận định về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,… chưa được ngăn chặn và đẩy lùi.
.
giai ma hien tuong 'mot bo phan khong nho dang vien bien chat' hinh 0
PGS.TS Trần Hậu,  PGS. TS. Trần Hậu, nguyên Tổng biên tập tạp chí Mặt trận

PGS.TS Trần Hậu cho biết, vấn đề ông quan tâm nhất trong dự thảo văn kiện Đại hội lần này là về quản lý Đảng viên và trong công tác xây dựng Đảng. “Bác Hồ đã dạy đại ý đảng muốn tốt thì mỗi chi bộ đảng phải tốt. Chi bộ muốn tốt, từng đảng viên phải tốt. Muốn cho từng đảng viên tốt, phải quản lý tốt đảng viên, trong đó mỗi đảng viên phải tự quản lý mình, chi bộ đảng phải quản lý đảng viên của chi bộ mình. Ngày nay, đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam thì cần quán triệt nghiêm túc tư tưởng của người về quản lý Đảng viên”.

Theo PGS.TS Trần Hậu, thực tế cuộc sống cho thấy, mọi hiện tượng suy thoái về chính trị, đạo đức của một bộ phận không nhỏ đảng viên, nhất là Đảng viên có chức có quyền, kể cả cán bộ cao cấp, như Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ rõ, do 2 nguyên nhân: Thứ nhất, bản thân những đảng viên đã tự đánh mất mình, không quản lý mình với tư cách là một đảng viên của Đảng. Thứ 2, tổ chức Đảng vì nhiều lý do đã không quản lý được Đảng viên của mình, không có biện pháp đủ và cần thiết để quản lý họ, thực chất là đã buông lỏng việc quản lý Đảng viên.

“Hậu quả của việc buông lỏng quản lý đảng viên vô cùng lớn, chẳng những đã đánh mất đi những đảng viên của Đảng, quan trọng hơn là làm mất đi uy tín của Đảng, mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tình trạng này kéo dài, càng tạo ra những nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, không thể xem thường. Do vậy đã đến lúc cần rung chuông báo động về thực trạng buông lỏng quản lý đảng viên. Tình trạng nếu còn kéo dài thì sẽ không lường trước được những hậu quả gây ra cho Đảng”- PGS.TS Trần Hậu trăn trở.

Trong dự thảo báo cáo Chính trị có nội dung “Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng”. Theo PGS.TS Trần Hậu, viết như vậy không sai, nhưng chưa đạt đúng tầm quan trọng của vấn đề quản lý đảng viên, chưa kiên quyết và thiếu cụ thể, còn mang tính chung chung.

“Di chúc của Bác Hồ dặn việc đầu tiên sau khi nước nhà thống nhất là phải “chỉnh đốn Đảng”. Chỉnh đốn Đảng trước hết là chỉnh đốn đội ngũ đảng viên, trong đó có chỉnh đốn công tác quản lý Đảng viên. Trong điều kiện Đảng cầm quyền thì chỉnh đốn công tác quản lý Đảng viên có chức có quyền giữ vị trí hàng đầu”. PGS.TS Trần Hậu nói.

Nên mở đường cho những Đảng viên không còn tha thiết với Đảng

 PGS.TS Trần Hậu  cho rằng, Đại hội XII của Đảng họp khi đất nước ta đã trải quan 30 năm đổi mới, đó là một chặng đường có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bằng những thắng lợi có ý nghĩa đột phá để bước sang một chặng đường mới. Do đó, theo lời dạy của Bác, Đảng ta phải tiến hành một cuộc ‘chỉnh đốn Đảng” mà tầm vóc của nó phải vượt qua Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Đại hội lần này Đảng nên đề ra chủ trương chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là chỉnh đốn đội ngũ đảng viên và công tác quản lý đảng viên, theo hướng “thà ít mà tốt”, để đảm bảo cho Đảng thực sự là trí tuệ, danh dự, lương tâm của thời đại Hồ Chí Minh, xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đảng không cần nhiều Đảng viên, mà cần những đảng viên tiêu biểu cho truyền thống vinh quang của Đảng, dù số lượng có ít đi, nhưng uy tín của Đảng viên trong xã hội sẽ tăng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ được củng cố.

“Nên mở đường cho những Đảng viên không còn tha thiết với Đảng, cho dù quá khứ họ đã gắn bó với Đảng, được tự nguyện ra khỏi Đảng trong danh dự. Nên đổi mới tư duy trong công tác phát triển Đảng viên, để tăng thêm sinh lực cho Đảng trong thời kỳ mới. Nên đặt ra cơ chế bắt buộc với những chế tài nghiêm khắc để quản lý những đảng viên còn sinh hoạt đảng. Đặc biệt là chế tài quản lý những đảng viên có chức, có quyền lúc đương chức và cả lúc về hưu, tạo sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ cho mọi đảng viên, không có ngoại lệ, không phân biệt chức vụ.  Đảng viên có chức càng cao thì càng phải gương mẫu trong thực hiện điều lệ Đảng, chịu sự quản lý của tổ chức Đảng. Làm tốt công tác đảng viên chính là điểm then chốt trong công tác xây dựng Đảng”- PGS.TS Trần Hậu đề nghị./.

Minh Hòa/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *